1001 Vrouwen

Op 14 februari 2013 verscheen het standaardwerk 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis onder redactie van Els Kloek. De dames waren ooit beroemd of berucht, nu zijn ze meestal zo goed als vergeten. Ten onrechte, want hun levensverhalen werpen nieuw licht op het verleden. Ingrid van der Vlis schreef een tiental van deze levensverhalen over dames die zich met armenzorg bezig hielden.

Arme Elsje

De tv-serie De Gouden Eeuw bezocht op 29 januari de Kamer van Charitate in Delft. Deze instelling staat model voor de wijdverbreide armenzorg in de Republiek. Ingrid van der Vlis gaf uitleg over de charitas en de uitgebreide administratie in de bedelingsboeken.