Belgische vluchtelingen

Op woensdag 14 mei vond een inspirerende bijeenkomst plaats van de Stichting Geschiedschrijving Delft. Gerrit Verhoeven vertelde over de Delftse invloedssfeer, die in hoogtijdagen reikte van Delfshaven tot de Leidschendam. Ingrid van der Vlis beschreef de lotgevallen van Belgische vluchtelingen in Delft tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hun opvang leidde tot geruzie over wie er in de stad aan de touwtjes trok, het gemeentebestuur of de nijverheid?