Presentatie Delft 2

Op zondag 6 maart verschijnt Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft vanaf 1795 bij uitgeverij WBooks. De feestelijke presentatie vindt plaats in de prachtige Van der Mandelezaal in het Prinsenhof, waar Arthur Japin een lezing zal geven. Hij schreef onder meer De zwarte met het witte hart, gebaseerd op Delftse historische bronnen. Ook ik zal als auteur vertellen over de totstandkoming van dit omvangrijke geschiedenisboek, waarmee de Delftse stadsgeschiedenis nu compleet is. De presentatie is gratis toegankelijk, voor meer informatie: www.geschiedschrijvingdelft.nl.

Tuighuis

Het Armamentarium in Delft dateert uit 1602 en heeft vele functies – en namen – gehad. Gebouwd als wapenopslag kreeg het complex in 1945 tijdelijk een nieuwe bestemming: als gevangenis voor ‘foute’ Delftenaren, in de volksmond beter bekend als het “Tuighuis”. In het hele land verrezen dergelijke interneringskampen. Het Delftse kamp bleef in gebruik tot 1948, toen de zuivering vrijwel voltooid was. Het Armamentarium bleef toen geruime tijd leeg staan tot het Legermuseum zich er vestigde, tot 2013. Inmiddels is het complex toe aan weer een nieuwe bestemming met weer een nieuwe naam: het ArsenaalDelft. In de Delft op Zondag een bijdrage over de periode als Interneringskamp Delft.