Weeshuis in Delft

In opdracht van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft doet Ingrid van der Vlis historisch onderzoek naar de geschiedenis van het Weeshuis in Delft. Eeuwenlang werden in deze instelling weeskinderen en vondelingen opgenomen, terwijl Delft ook andere organisaties kende waar wezenzorg werd verleend: het Meisjeshuis, het R.-K. Weeshuis en de Fundatie van Renswoude. Hoe verhielden de verschillende instellingen zich tot elkaar en wat merkten de kinderen daarvan? De aan hen verleende zorg zal in het onderzoek centraal staan. Welke kinderen kwamen in het Weeshuis en waarom heette dit vanaf de negentiende eeuw het Weeshuis der Gereformeerden? Gezocht zal worden naar zoveel mogelijk persoonlijke verhalen, zowel van weeskinderen en andere inwoners als van personeel en bestuurders. Het onderzoek resulteert in 2017 in een boek.

’t Weeshuys binnen Delft. Jeugdzorg in vele gedaanten (Delft 2017) ISBN 9789090303246 – 220 p., rijk geillustreerd, 18 euro (alleen nog antiquarisch verkrijgbaar)

Geschiedenis compleet

Op 6 maart 2016 is in een bomvolle Van der Mandelezaal in het Prinsenhof het tweede deel van de Delftse stadsgeschiedenis gepresenteerd: Vooruit met veel verleden. Arthur Japin hield een zeer levendige voordracht over zijn roman De zwarte met het witte hart, gebaseerd op het historische verhaal van twee Ashanti-prinsen die in negentiende-eeuws Delft opgroeiden. Vervolgens schetste Ingrid van der Vlis een beeld van de ruim twee eeuwen Delftse geschiedenis, aan de hand van twee belangrijke Delftse troeven: techniek en toerisme. Tot slot ontvingen drie nieuwe Delftenaren dit tweede deel van de stadsgeschiedenis.

Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft vanaf 1795, uitgegeven bij WBooks en nu voor de introductieprijs van 34,95 euro.