Start 365 dagen Delft!

Stadsarchief Delft zet dagelijks één archiefschat in de schijnwerpers, een jaar lang. Historici Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis lichten beurtelings een verrassende, spannende, prachtige, lelijke of ontroerende bron uit de rijke collectie van het Delftse archief. Deze 365 verhalen verschijnen op de volledig vernieuwde website van het Stadsarchief. Wekelijks komt een van de archiefvondsten ook nog eens in de Delft op Zondag voor het voetlicht.

Referendum in 1952

Een referendum als moderne oplossing voor politieke besluitvorming? De inwoners van Delft en Bolsward doen in 1952 al aan een referendum mee. Niet voor een lokaal onderonsje, maar om te stemmen over vergaande Europese samenwerking. In cultuurhistorisch magazine Delf (2018, nummer 3) schrijft Ingrid van der Vlis over de lokale trots die dit referendum in Delft teweegbracht: ‘De hele wereld kijkt naar u!’