Collaboratie in Schiedam

Zeker 555 Schiedammers hossen op 5 mei 1945 niet mee in de feestvierende menigte. Zij wachten angstig hun lot af, want zij hebben – om welke reden dan ook – tijdens de oorlog op het verkeerde paard gewed. Hun namen staan genoteerd in schriftjes die door het verzet werden bijgehouden.

Aan de hand van deze lijsten schreef Ingrid van der Vlis een artikel in het Historisch Jaarboek Schiedam 2019, vanaf 1 mei 2020 verkrijgbaar bij het gemeentearchief en de Schiedamse boekhandels.

‘Fout…! Meewerken met de bezetter – collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog’, in: Historisch Jaarboek Schiedam 2019 (Schiedam 2020)

Bosatlas van WO II

Kaarten, grafieken, indringende foto’s en heldere informatie – dat alles zit in De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog. De uitgave behandelt de oorlog niet als losstaand fenomeen, maar start aan het eind van de Eerste Wereldoorlog en loopt door tot het heden. De atlas laat zien hoe de oorlog ook na 1945 doorwerkt in de wereldpolitiek met onder meer de oprichting van de Verenigde Naties, de dekolonisatie-oorlogen, de Koude Oorlog en de vredesmissies.

Ingrid van der Vlis schreef drie hoofdstukken voor de atlas: Botsing van ideologieën, Herschikking van de wereldkaart & Internationale samenwerking.

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog is een uitgave van Noordhoff, i.s.m. het Nationaal Comité 4 en 5 mei t.g.v. de viering van 75 jaar vrijheid. Het Vfonds maakt het met steun van de Nationale Postcode Loterij mogelijk dat 10.000 exemplaren gratis worden verspreid onder alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Brieven van thuis

Als de jonge Michiel Heusch in 1664-1665 op ‘grand tour’ door Europa reist, schrijft het thuisfront hem regelmatig een brief. Liefst 51 van deze brieven zijn bewaard gebleven. Marijke van der Wal publiceerde ze en voorzag ze van een uitgebreide inleiding.

Voor TSEG/ The Low Countries Journal of Social and Economic History schreef Ingrid van der Vlis er een recensie over.

Marijke van der Wal, Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis. Brieven van het thuisfront, 1664-1665 (Uitgeverij Verloren Hilversum, 2019)