Diamantgracht

De Nieuwe Achtergracht was 150 jaar lang het kloppende hart van de wereldberoemde Amsterdamse diamantindustrie. Cultuurhistoricus Daniel Metz deed jarenlang onderzoek naar alles wat met die nijverheid te maken. Dat resulteerde in het voorjaar van 2022 in een prachtig tijdsbeeld over de arbeiders in de slijperijen, de handelaren op de diamantbeurs, het overgeleverde erfgoed en de vaak typisch joodse invloeden in deze bijzondere tak van nijverheid.

Ingrid van der Vlis begeleidde het uitgeefproces en verzorgde de redactie van Diamantgracht. Het joodse hart van een typisch Amsterdamse industrie, te koop in de lokale boekhandel.

Diamantgracht

De Nieuwe Achtergracht was 150 jaar lang het kloppende hart van de wereldberoemde Amsterdamse diamantindustrie. Cultuurhistoricus Daniel Metz deed jarenlang onderzoek naar alles wat met die nijverheid te maken. Dat resulteerde in het voorjaar van 2022 in een prachtig tijdsbeeld over de arbeiders in de slijperijen, de handelaren op de diamantbeurs, het overgeleverde erfgoed en de vaak typisch joodse invloeden in deze bijzondere tak van nijverheid.

Ingrid van der Vlis begeleidde het uitgeefproces en verzorgde de redactie van Diamantgracht. Het joodse hart van een typisch Amsterdamse industrie, te koop in de lokale boekhandel.

Delf – cultuurhistorisch magazine voor Delft

Viermaal per jaar verschijnt het tijdschrift Delf, een toegankelijk en rijk geïllustreerd magazine over geschiedenis en cultuur van Delft en omstreken. Professionals en amateurhistorici leveren bij de vierkoppige redactie artikelen aan over uiteenlopende onderwerpen. Er is veel aandacht voor het tastbare verleden van de stad, zoals de monumenten, de museale kunst, de topstukken uit de archieven, archeologische vondsten, oude stadskaarten en prachtig beeldmateriaal uit de diverse collecties van Erfgoed Delft.

Ingrid van der Vlis werkt als bureauredacteur voor Delf, dat in samenwerking met Historische Vereniging Delfia Batavorum en Uitgeverij Virtùmedia wordt gemaakt.

Een schitterende erfenis

Een schitterende erfenis. 125 jaar nalatenschap van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) vertelt het verhaal van de eerste moderne vakbond van Nederland. De ANDB boekte grote successen: hogere lonen, de 8-urige werkdag en een week vakantie. Tot de verdere nalatenschap van deze bond behoren het door H.P. Berlage ontworpen Bondsgebouw De Burcht in Amsterdam én een ongekend rijk archief dat is ondergebracht bij het IISG. Deze bundel vertelt voor het eerst het hele verhaal, dus ook de teloorgang van de diamantindustrie en de ANDB na de Tweede Wereldoorlog. Een ontstellend groot deel van de – vaak – Joodse diamantbewerkers werd vermoord, soms nadat zij eerst nog jarenlang aan het lijntje waren gehouden om voor de Duitse bezetter diamanten te bewerken.

Het boek is uitgegeven door de Walburg Pers. Ingrid van der Vlis verzorgde de eindredactie en de beeldredactie.

Het andere straatje van Vermeer

Enkele Delftse burgers richtten in 1907 een woningbouwvereniging op, genaamd De Goede Woning. Hun eerste actie was het laten bouwen van 32 woningen in de Vermeerstraat. Het lijkt een bescheiden resultaat, maar geldt als belangrijk pionierswerk. Het waren de eerste Woningwetwoningen van Delft.

Bewoners mevrouw H.E. Fraase Storm-Van de Werken en mijnheer Th.G.A. Eekhout deden historisch onderzoek naar de geschiedenis van hun straat. Ingrid van der Vlis nam op verzoek van de huidige woningbouwvereniging Woonbron Delft de eindredactie op zich.

Militairen op de Veluwe

De Veluwe werd na 1850 ontdekt als perfecte locatie voor militaire doeleinden, als oefenterrein en als opslagplaats. De militaire aanwezigheid nam vervolgens almaar toe, met als hoogtepunt de bouw van diverse grote kazernes na de Tweede Wereldoorlog. Duizenden jongemannen vervulden er hun dienstplicht. Dit veranderde toen de krijgsmacht vanaf 1990 inkromp, de dienstplicht werd opgeschort en steeds meer kazernes hun deuren sloten. Veel militairen vertrokken, oefenterrein werd natuurgebied en kazernes kregen andere bestemmingen. Wat dit alles voor de Veluwe en haar bewoners betekende, komt aan bod in bijdragen van diverse specialisten.

Opdrachtgever: Redactie Historische Publicaties van de provincie Gelderland