Ingrid van der Vlis

Ingrid van der Vlis promoveerde in 2001 op onderzoek naar armoede in Delft in de zeventiende eeuw aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De liefde voor geschiedenis liet haar vervolgens niet los. Zij begon als historicus voor zichzelf met Historisch Onderzoeksbureau Tijdelijk. Sindsdien werkt Ingrid van der Vlis aan diverse projecten en voor verschillende opdrachtgevers. Van strikt wetenschappelijke publicaties tot meer gepopulariseerde historische producten.

Ingrid van der Vlis werkte voor stichtingen, gemeentes, provincies, archieven en uitgeverijen. Zo schreef zij gedegen boeken over de geschiedenis van Delft en een aantal weeshuizen, maar maakte zij ook populaire werken over de doopsgezinde padvinderij in Haarlem en legde zij de mémoires van een wijkverpleegster vast. Over sterke en eigenzinnige dames uit het verleden schreef zij diverse webteksten en over de geschiedenis van verschillende Delftse wijken publiceerde zij een reeks krantenartikelen. Tevens stelde Ingrid van der Vlis nostalgische fotoboeken samen over de geschiedenis van het huishouden en het verenigingsleven. Zij werkte onder meer aan een boek over militaire invloed op de Veluwe, schreef samen met Hans van der Sloot een biografie over de diplomaat Cornelis Haga en publiceerde een jubileumboek voor het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Met Gerrit Verhoeven ging zij een uitdagend project aan: het onderzoeken en beschrijven van de complete Delftse stadsgeschiedenis. Die historie deden zij nog eens dunnetjes over voor De kleine geschiedenis van Delft voor dummiesHaar meest recente boek gaat over het Weeshuis in Delft, daarmee voortbordurend op haar kennis van sociale zorg en Delft.