Ut semper sit in flore. Honderd jaar Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, 1913-2013

De gemeenteraad had er aanvankelijk weinig vertrouwen in. Wat moest Hilversum met een Gymnasium? Er was al een HBS en de jongeren die een klassieke opleiding wilden volgen, konden best naar andere steden uitwijken. Omdat het aantal inwoners bleef groeien, kon Hilversum er in 1913 niet meer onderuit. Het Gemeentelijk Gymnasium verrees in een nieuw pand en bleek van begin af aan een succes. Bijna jaarlijks klopte het schoolbestuur bij de gemeente aan met de vraag om een nieuwe uitbreiding: meer vakken, meer docenten, meer lokalen en – uiteraard – meer leerlingen. De Mammoetwet in 1968 leek een roemloos einde aan het Gymnasium te maken. De school kwam de crisis echter te boven en bleek ook in latere jaren veerkrachtig genoeg om diverse veranderingen en vernieuwingen het hoofd te bieden. Opvallend genoeg bleek daarbij juist een deel van het eigen verleden voor het gewenste nieuwe élan te zorgen.

…Ut semper sit in flore. Honderd jaar Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 1913-2013, verschenen bij Uitgeverij Verloren