BMGN

De vlotte pen van de auteur, haar uitgebreide kennis van het onderwerp en de overzichtelijke manier waarop de hoofdstukken zijn ingedeeld, maken het boek heel leesbaar. Bovendien heeft de auteur een goede balans gevonden tussen het schrijven over de ontwikkelingen in de organisatie en het weergeven van anekdotes en persoonlijke geschiedenissen van de wezen.

Biene Meijerman, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 121-3 (2006) 475-477