Nederlands Dagblad

‘De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog brengt de oorlog, en de tijd die volgde, op leerzame wijze in kaart en dwingt de lezer tot nadenken en vragen stellen. (..) De teksten zijn informatief en objectief; ze vergroten het begrip van de bijbehorende kaart aanzienlijk. Het is al met al een leerzaam, verhelderend en inspirerend boek. Het spoort aan tot verder lezen.’

Willem Bouwman, Nederlands Dagblad, 9 april 2020