Tijdschrift voor Geschiedenis

Door de opdracht tot een geschiedschrijving van de stad Delft in handen te geven van slechts twee, gerenommeerde en soepel formulerende auteurs heeft de Stichting Geschiedschrijving Delft gezorgd voor de totstandkoming van twee boeken die rust en eenheid uitstralen. (…) Bij Van der Vlis valt op hoe zij de mythe doorprikt van voortslepend verval in de eerste helft van de negentiende eeuw. Terecht wijst zij erop dat imago en bestaand vertoog hier op gespannen voet staan met de realiteit van groei.

Kees Zandvliet, Tijdschrift voor Geschiedenis (2017) vol. 130.1