Recensies

Het schrijven van boeken heeft als prettige bijkomstigheid dat deze vervolgens ook gelezen worden. En dat er soms een oordeel over geveld wordt. Vol trots presenteer ik hier een aantal recensies die in kranten, tijdschriften of op internet verschenen zijn.

Nederlands Dagblad

‘De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog brengt de oorlog, en de tijd die volgde, op leerzame wijze in kaart en dwingt de lezer tot nadenken en vragen stellen. (..) De teksten zijn informatief en objectief; ze vergroten het begrip van de bijbehorende kaart aanzienlijk. Het is al met al een leerzaam, verhelderend en inspirerend boek. Het spoort aan tot verder lezen.’ Willem Bouwman, Nederlands Dagblad, 9 april 2020

Algemeen Dagblad

‘In tien hoofdstukken, van Botsing van ideologieën tot en met Vrijheid wereldwijd?, wordt de Tweede Wereldoorlog in een breed kader geplaatst. Met Nederland als basisland. (..) Wat meteen opvalt bij het doorbladeren van deze Bosatlas is het nieuwerwetse karakter.’ Maarten Moll, Algemeen Dagblad, 20 april 2020

Tijdschrift voor Geschiedenis

Door de opdracht tot een geschiedschrijving van de stad Delft in handen te geven van slechts twee, gerenommeerde en soepel formulerende auteurs heeft de Stichting Geschiedschrijving Delft gezorgd voor de totstandkoming van twee boeken die rust en eenheid uitstralen. (…) Bij Van der Vlis valt op hoe zij de mythe doorprikt van voortslepend verval in de eerste helft van de negentiende eeuw. Terecht wijst zij erop dat imago en bestaand vertoog hier op gespannen voet staan met de realiteit van groei. Kees Zandvliet, Tijdschrift voor Geschiedenis (2017) vol. 130.1

Historiek

In Doorgeven beschrijft Ingrid van der Vlis op fenomenale wijze het leven van de familie Dijkema voor,  na, maar vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enne Koops, Historiek.net, 5 mei 2014

BZ-blad

Het verhaal van Cornelis Haga leest als een spannende avonturenroman. Het is een plezier om te lezen. Vier sterren. Nanna Stolze, BZ-Blad nr. 2 (2013) 48

Geschiedenis Magazine

Een voorbeeld van een prima uitgegeven journaal. Het is het relaas van de pelgrimstocht van de rijke calvinist en man van de letteren Carel Quina. Hij vertelt daar zeer onderhoudend over en schuwt de anekdote niet. De inleiding verschaft alle informatie over Quina, het reizen in de 17e eeuw en over het Turkse rijk die men zich maar wensen kan. Hugo S’Jacob, Geschiedenis Magazine (januari-februari 2006) 58

BMGN

De vlotte pen van de auteur, haar uitgebreide kennis van het onderwerp en de overzichtelijke manier waarop de hoofdstukken zijn ingedeeld, maken het boek heel leesbaar. Bovendien heeft de auteur een goede balans gevonden tussen het schrijven over de ontwikkelingen in de organisatie en het weergeven van anekdotes en persoonlijke geschiedenissen van de wezen. Biene Meijerman, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 121-3 (2006) 475-477

Algemeen Dagblad

De jaren vijftig waren de hoogtijdagen voor de rechtgeaarde huisvrouw. Libelle, Margriet, Rosita (Goed nieuws voor de vrouw) en Beatrijs vertelden de dames hoe het hoorde. Met gelakte nagels veegden de modellen op de foto’s de vloer. “Het huis moet schoon, maar zorg dat je er ook goed blijft uitzien voor je man; dat was de boodschap.” Monica Beek, Algemeen Dagblad, 17-10-2007

de Volkskrant

Onze club gaat nooit verloren is een must voor liefhebbers van het ‘wat-waren-we-toch-een-knus-landje’-gevoel. Sommige foto’s zijn van grote historische waarde. Olaf Tempelman, de Volkskrant, 13-2-2009

TSEG

Van der Vlis heeft een belangwekkende studie geschreven van een vorm van sociale zorg waar nog relatief weinig onderzoek naar was gedaan, waar toekomstige onderzoekers dankbaar gebruik van zullen maken. Henk Looijesteijn, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 2010 nr. 4, 87-89

Nederlands Dagblad

Ingrid van der Vlis schreef een zakelijke en goed gedocumenteerde geschiedenis van deze unieke vorm van kerkelijk jongerenwerk. Nelleke Vermeer, Nederlands Dagblad, 26-3-2010

NRC Handelsblad

Boeiende beschrijving van de Nederlands-Turkse verhoudingen in de 17de eeuw aan de hand van de diplomaat Cornelis Haga, een competente diplomaat en een vrijmoedige levensgenieter. Roelof van Gelder, NRC Handelsblad, 25 januari 2013

OudWeb

Een zeer goed boek waarin Haga’s activiteiten steeds in de historische en economische context worden geplaatst. (..) Meer dan interessant, van harte aanbevolen! Conens & Van Wiechen, OudWeb, oktober 2012