Tag Archief van: vrouwengeschiedenis

Eerste stem op vrouw

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1869 krijgt de Delftse Mienette Storm-van der Chijs één stem. Dat is 50 jaar voordat het vrouwenkiesrecht een feit is. Delftse dames lopen vaker voorop in de emancipatiestrijd. Betsy Perk en Louise Wijnaendts zetten in 1871 vrouwenarbeid op de kaart door Arbeid Adelt op te richten. Delft is even het hart van de onstuimig groeiende feministische beweging die kort daarna uiteenvalt in verschillende stromingen. Vooral de keuze voor algemeen kiesrecht en/of voor vrouwenkiesrecht verdeelt de gemoederen. In het Jaarboek Delfia Batavorum 2018 verhaalt een uitgebreid artikel over deze vroege feministen, de strijd voor het vrouwenkiesrecht en de eerste vrouwen in de Delftse gemeenteraad.

Jaarboek Delfia Batavorum, verkrijgbaar à 17,95 via penningmeester@delfia-batavorum.nl en in de Delftse boekhandel

Tag Archief van: vrouwengeschiedenis

Huisvrouw anno 1952. (J.D. Noske, Nationaal Archief, Anefo, CC0)

Huisvrouw zijn is vakwerk

Vieze sokken zijn van alle tijden. Hoe je ze het beste schoongewassen krijgt en of ze nog te stoppen zijn, dat is meer tijdgebonden. Rond 1900 ontstaat een nieuwe professionele beroepsgroep die zich met dit soort huishoudelijke vraagstukken bezighoudt: de huisvrouw. Een vak met een passende opleiding, vakliteratuur en een beroepsvereniging. Voor Erfgoedhuis Zuid-Holland staat nu de opkomst en neergang van dit vakwerk op een rij.

 

Foto: Huisvrouw anno 1952, J.D. Noske (Nationaal Archief, Anefo)

Strijden voor stemrecht

Vrouwen hebben in Nederland pas sinds 1919 volledig stemrecht. Toen werd het woord ‘mannelijk’ uit de kieswet geschrapt. Een woord dat er in 1887 haastig aan was toegevoegd. Hoe dat zo is gekomen en hoe het algemeen vrouwenkiesrecht alsnog tot stand kwam, beschrijft Ingrid van der Vlis op de verhalensite van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis

Op 14 februari 2013 verscheen het standaardwerk 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis onder redactie van Els Kloek. De dames waren ooit beroemd of berucht, nu zijn ze meestal zo goed als vergeten. Ten onrechte, want hun levensverhalen werpen nieuw licht op het verleden. Ingrid van der Vlis schreef een tiental van deze levensverhalen over dames die zich met armenzorg bezig hielden.