Tag Archief van: wezenzorg

Weeshuis in Delft

In opdracht van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft doet Ingrid van der Vlis historisch onderzoek naar de geschiedenis van het Weeshuis in Delft. Eeuwenlang werden in deze instelling weeskinderen en vondelingen opgenomen, terwijl Delft ook andere organisaties kende waar wezenzorg werd verleend: het Meisjeshuis, het R.-K. Weeshuis en de Fundatie van Renswoude. Hoe verhielden de verschillende instellingen zich tot elkaar en wat merkten de kinderen daarvan? De aan hen verleende zorg zal in het onderzoek centraal staan. Welke kinderen kwamen in het Weeshuis en waarom heette dit vanaf de negentiende eeuw het Weeshuis der Gereformeerden? Gezocht zal worden naar zoveel mogelijk persoonlijke verhalen, zowel van weeskinderen en andere inwoners als van personeel en bestuurders. Het onderzoek resulteert in 2017 in een boek.

’t Weeshuys binnen Delft. Jeugdzorg in vele gedaanten (Delft 2017) ISBN 9789090303246 – 220 p., rijk geillustreerd, 18 euro (alleen nog antiquarisch verkrijgbaar)

Tag Archief van: wezenzorg

’t Weeshuys binnen Delft

Eeuwenlang vonden Delftse kinderen onderdak in het Weeshuis. Hoe dit tehuis in de Middeleeuwen ontstond uit de armenzorg van de Heilige-Geestmeesters en hoe het zich vervolgens ontwikkelde, staat in het rijkgeillustreerde boek ’t Weeshuys binnen Delft centraal. De ondertitel, Jeugdzorg in vele gedaanten, geeft al aan dat er meer plaatsvond dan wezenzorg alleen. Van begin af aan kwamen ook vondelingen en verlaten kinderen in het tehuis terecht. Toen in de loop van de twintigste eeuw het aantal weeskinderen afnam, zocht het bestuur van het Weeshuis naar nieuwe mogelijkheden om het weldadige werk voort te zetten. Dat leidde tot het Tehuis voor Werkende Jongens en het Van Renswoudehuis, twee instellingen die zich bekommerden om kinderen die door het Ministerie van Justitie uitbesteed werden. Of deze moderne jeugdzorg helemaal vlekkeloos samenging met de traditionele charitas komt eveneens aan de orde. Waar mogelijk zijn bewoners aan het woord gelaten, waardoor een levendig beeld ontstaat van ruim drie eeuwen jeugdzorg in Delft.

Opdrachtgever: Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft

’t Weeshuys binnen Delft. Jeugdzorg in vele gedaanten (Delft 2017), rijk geillustreerd, hardcover, 220 pagina’s